Mellow Tones, Taieri River, Maniototo

Oils on canvas, portal